خاک و کوهستان - برچسب:خاک و کوهستان

برچسب:خاک و کوهستان

موسسه کوهستان سبز

/kuhestan-sabz-foundation/

تاریخ تاسیس: 1390 محدوده فعالیت: تهران مرجع صدور مجوز: وزارت کشور حوزه فعالیت: محیط زیست، خاک و کوهستان وب سایت: - تلفن: 09129971268 - 33033578 آدرس: میدان خراسان، خیابان طیب، خیابان قاسم مهاجر، کوچه توکلی زاده، پلاک 83، طبقه 4