خیریه امام هادی - برچسب:خیریه امام هادی

برچسب:خیریه امام هادی

مجمع خیرین سلامت و بهداشت امام هادی (ع) اصفهان

/khayerinbehdasht-foundation/

تاریخ تاسیس: 1388 نام مسئول: محمد حسین صدیقی پور محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: نیکوکاری و امور خیر، کمک هزینه های درمان، درمان و پیشگیری از بیماری ها وب سایت: www.khayerinbehdasht.ir تلفن: 03134476060 - 03134488862 آدرس: اصفهان، خیابان ابن سینا، مرکز بهداشت استان اصفهان