خیریه باز باران - برچسب:خیریه باز باران

برچسب:خیریه باز باران

موسسه خیریه باز باران

/bazbaran-charity/

موسسه خیریه باز باران حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 2157 تاریخ تاسیس 1385 نام مسئول - وب سایت http://bazbaran.ir تلفن 22283361 آدرس تهران, اقدسیه, خیابان موحد دانش,کوی نیلوفر پلاک 5