خیریه جوانه های امید - برچسب:خیریه جوانه های امید

برچسب:خیریه جوانه های امید

موسسه نیکوکاری جوانه های امید

/najva-kashan-charity/

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: محسن برازنده محدوده فعالیت: کاشان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: حمایت مادی و معنوی از بیماران سرطانی وب سایت: najva-kashan.ir تلفن: 09360233453 آدرس: کاشان، خیابان شهید رجایی،‌ مجتمع اداری تجاری صفویه، طبقه 3، واحد 17