خیریه دست های مهربان - برچسب:خیریه دست های مهربان

برچسب:خیریه دست های مهربان

دست های مهربان سینه به سینه دست های مهربان شد

/dasthaye-mehraban-progress/

مدیرعامل موسسه خیریه دست های مهربان تفت گفت: فعالیت این موسسه بر اساس اعتماد سازی و بر پایه اصول باعث شد تا دست های مهربان سینه به سینه و نفربه نفر معرفی و به ظرفیت و شناخت امروز برسد. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از خبرگزاری بسیج ، «دست های مهربان» نام آشنایی حداقل برای شهروندان تفتی است...