خیریه دهش پور - برچسب:خیریه دهش پور

برچسب:خیریه دهش پور

«نیک شارژ» بانک سامان حساب خیریه دهش پور را شارژ کرد

/nik-sharzh-campaign/

بانک سامان در پایان دور نخست کمپین «نیک شارژ»، مبلغ 300 میلیون ریال به موسسه خیریه بهنام دهش پور اهدا کرد. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از اداره روابط عمومی بانک سامان ، کمپین «نیک شارژ» در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی بانک سامان و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان، اجرایی شد تا در ازای هر...