خیریه صراط 313 - برچسب:خیریه صراط 313

برچسب:خیریه صراط 313

کاشت نهال مثمر در شهر کریمه اهل بیت(س)

/planting-trees-charity/

ویکی نیکی به مناسبت روز درختکاری طرح موسسه خیریه صراط 313 با نام «کاشت نهال مثمر در شهر کریمه اهل بیت(س)» معرفی می کند. پیامبر اکرم(ص) می فرمایند : «اگر قیامت بر پا شد و در دست یکى از شما نهالى بود، پس اگر کمى پیش از قیامت می‌تواند آن را بکارد، باید این کار را بکند» موسسه خیریه صراط ۳۱۳...