خیریه مشکاتی - برچسب:خیریه مشکاتی

برچسب:خیریه مشکاتی

خیریه صدر الدین مشکاتی

/meshkati-charity/

تاریخ تاسیس: 1390 نام مسئول: حاج آقا مشکاتی محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: ایتام، جهیزیه، نیاز های معیشتی، کمک هزینه های درمانی وب سایت: meshkati.org تلفن: 03136240626 آدرس: اصفهان، پل فلزی، ابتدای بوستان سعدی، کوی خدادادی، پلاک 59