خیریه مهرطه - برچسب:خیریه مهرطه

برچسب:خیریه مهرطه

مهرطه؛ مدرسه سازی در مناطق محروم

/mehretaha-school-building/

موسسه خیریه مهرطه در راستا فعالیت خود اقدام به ارتقا سطح زندگی افراد در مناطق محروم کرده است. ساخت مدرسه و اشتغال زایی زنان سرپرست خانواده نمونه هایی از فعالیت این مجموعه است. موسسه خیریه مهرطه؛ مرکز غیرانتفاعی و مردم نهادی است که با هدف نگهداری شبانه روزی از دختران بی سرپرست و بدسرپرست...