خیریه مهرگان - برچسب:خیریه مهرگان

برچسب:خیریه مهرگان

موسسه بنیادان مهرگان

/mehregan-charity/

موسسه بنیادان مهرگان حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت کرمانشاه مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 833 تاریخ تاسیس 1388 نام مسئول - وب سایت https://mehrgaan.org تلفن 83-37270990 آدرس کرمانشاه - خیابان سعدی - چهار راه دانشسرا - برج سعدی -...