خیریه نیک آفرینان - برچسب:خیریه نیک آفرینان

برچسب:خیریه نیک آفرینان

موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر

/nikafarinan-qadir-charity/

موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز - شماره ثبت ۲۶۹۸۳ تاریخ تاسیس 1389 نام مسئول - وب سایت http://nikafarinan.ir تلفن 02124894 آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، نبش شهریور غربی، پ1، واحد4