خیریه گیتس - برچسب:خیریه گیتس

برچسب:خیریه گیتس

نتایج مثبت برخی کشورهای فقیر در حوزه بهداشت از زبان بیل گیتس

/speaking-of-bill-gates-in-the-field-of-health/

بیل گیتس به همراه همسرش «ملیندا» در سال 2000 بنیاد خیریه «بیل و ملیندا گیتس» را تأسیس کردند. این مرکز در سال 2006 با همکاری «وارن بافِت» کارآفرین و سرمایه گذار موفق آمریکایی بیش از پیش توسعه یافت. بیل گیتس در این ویدیو به بررسی وضعیت بهداشت در کشورهای فقیر و در حال توسعه از نظر شاخص های...