دانشجویان معلول - برچسب:دانشجویان معلول

برچسب:دانشجویان معلول

چلچراغ پای درد دل دانشجویان معلول خیریه رعد

/chelcheragh-interview/

شاید کنار آمدن با نگاه‌ های ترحم‌ آمیز و عدم امکان مناسب رفت‌ و آمد در جامعه، کوچک‌ ترین مشکل توان‌ یابان باشد. در این شماره از «چلچراغ» برای پرس‌وجو از حال و روزگار توان‌ یابان جوان به مجتمع رعد سری زده‌ایم تا با افرادی روبه‌رو شویم که معلولیت را محدودیت ندانسته و در هر زمینه‌ای رشد...