دانشگاه مازندران - برچسب:دانشگاه مازندران

برچسب:دانشگاه مازندران

برگزاری سومین بازارچه خیریه دانشجویی در دانشگاه مازندران

/3th-charity-bazaar-mazandaran-university/

سومین بازارچه خیریه برای کمک به کودکان سرطانی در دانشگاه مازندران برپا شده است. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از نگاه آزاد ، سومین بازارچه خیریه به همت کانون زندگی به توان 2 در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران راه اندازی شده و تا روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه ادامه دارد. در اين...