دبستان صالح - برچسب:دبستان صالح

برچسب:دبستان صالح

برگزاری بازارچه خیریه برای حمایت از بیماران سرطانی

/charity-bazaar-maraghe/

دانش آموزان مدرسه ای در مراغه برای حمایت از بیماران سرطانی بازارچه خیریه برپا کردند. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سرطانی مراغه گفت: در این بازارچه، دانش آموزان دبستان صالح و اولیای آنها با فروش تولیدات خود از بیماران سرطانی حمایت مالی...