دندان پزشکی - برچسب:دندان پزشکی

برچسب:دندان پزشکی

علت عدم موفقیت خیریه ها در زمینه خدمات دهان و دندان

/charity-lack-of-success-in-dental-services/

یک متخصص ترمیمی دندانپزشکی و عضو بسیج جامعه پزشکی کشور گفت: اگر موسسات خیریه ۱۰۰ روز نیز به ارائه خدمات دهان و دندان به کودکان بپردازند هیچ تغییر و تاثیری در اصل موضوع بهداشت دهان و دندان در کشور انجام نمی‌شود. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از تسنیم ، کسری طبری درباره راهکارهای ارتقاء بهداشت...