دکتر بن کارسون - برچسب:دکتر بن کارسون

برچسب:دکتر بن کارسون

" بن کارسون " پدر ترزای رنگین‌پوست

/article-dr-ben-carson/

نگاهی به زندگی دکتر بن کارسون، ناجی کودکان بیمار در محله فقیرنشین دیترویت به دنیا آمد و در بحبوحه جنبش حقوق مدنی و مبارزه با تبعیض علیه سیاه‌پوستان به دوران پر هیاهوی نوجوانی وارد شد. نوجوان فقیر سیاه‌پوستی که در اتاق‌های اجاره‌ای خانه‌ای کلنگی زندگی می‌کرد و شب‌ها گرسنه می‌خوابید تا خرج...