دکتر مجتبی لشکربلوکی - برچسب:دکتر مجتبی لشکربلوکی

برچسب:دکتر مجتبی لشکربلوکی

بعد از پلاسکو

/post-354/

بعداز پلاسکو گریه نکردم! فقط چهار تصمیم گرفتم. پلاسکو حادثه وحشتناکی بود. تصور اینکه تنی چند از هموطنانت در زیر آوار بماند و احتمال زنده ماندنش را هم بدهی اما بدانی که دمای آن جا تا 600 درجه هم خواهد بود ترسناک است. اما بعد از پلاسکو نه بغض کردم و نه تحلیل کردم. تحلیل های جامعه شناسی یا...