راجر فدرر - برچسب:راجر فدرر

برچسب:راجر فدرر

راجر فدرر و فروش راکت های ویمبلدون به نفع خیریه

/roger-federer-and-selling-wimbledon-rockets/

راجر فدرر تنیسور شماره سه جهان با فروش راکت‌هایی ویژه قرار است کمک‌هایی را به بنگاه‌های خیریه داشته باشد. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از فارس ، راجر فدرر اسطوره تنیس جهان با قهرمانی در ویمبلدون 2017 هشتمین عنوان قهرمانی‌اش را جشن گرفت. قرار است راکت‌هایی با لوگوی عدد 8 که تصویری از فدرر را...

مسابقه تنیس فدرر و بیل گیتس

/roger-federer-against-bill-gates/

راجر فدرر و بیل گیتس مسابقه ای را برای کمک به کودکان آفریقایی برگزار می کنند. عادت کرده ایم به تماشای نمایش ستاره ها در ميادین خيریه؛ نه فقط در ایران خودمان، که سالهاست مردم و ستاره های هنر و ورزش در گوشه گوشه جهان قدم برمیدارند برای کمک به نيازمندان. این بار هم کودکان آفریقایی بهانه ای...