رامسر - برچسب:رامسر

برچسب:رامسر

ایران، زادگاه تنها کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی

/ramsar-convention/

کنوانسیون تالاب های بین المللی ، جز قدیمی ترین معاهدات زیست محیطی مدرن است. این معاهده کشورهای عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالاب‌ های با اهمیت بین‌المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آن‌ ها می‌نماید. موضوع این کنوانسیون در ابتدا میان برخی کشور ها و سازمان های غیردولتی مطرح شد و سرانجام...