ربات تلگرام خیریه ها - برچسب:ربات تلگرام خیریه ها

برچسب:ربات تلگرام خیریه ها

ربات خیریه «با هم»

/baaham-telegram-bot/

«با هم» ارائه دهنده «دفتر مجازی جذب مشارکت های مردمی (ربات تلگرام)» به نهادهای نیکوکاری با هدف ارائه راهکار برای مشکلات پرداخت و دریافت این نهادها است. خیریه‌ ها و نهاد‌ های مردمی برای توسعه خدمات خیرخواهانه خود می‌توانند از «با هم» استفاده کنند. دفتر مجازی جذب مشارکت‌های مردمی (ربات...