روانشناس - برچسب:روانشناس

برچسب:روانشناس

ماریا مونته سوری، روانشناس نیکوکار ایتالیایی

/maria-montessori-biography/

زنان برای کسب جایگاه والایی که امروز دارند راه طولانی و پر فراز و نشیبی را طی کرده‌اند. سیطره‌ فرهنگ مردسالارانه که برای زنان حق و سهمی در جامعه قائل نبود همواره تلاش کرد تا زنان را در پرده نگه دارد. زنان بسیاری در طی قرون تلاش کردند این پرده‌ها را کنار بزنند تا زنان بتوانند وارد جامعه...