رودخانه ها - برچسب:رودخانه ها

برچسب:رودخانه ها

روز جهانی اقدام برای حفظ رودخانه ها

/action-for-rivers-day-2017/

هرساله در روز 14 مارس ، صدها رویداد و جشن به منظور گرامیداشت رودخانه ها و بهبود سطح آگاهی مردم و جوامع نسبت به اهمیت حفاظت از آن ها در سراسر جهان برگزار می گردد. این رویداد نخستین بار توسط سازمان اکولوژیکی رودخانه های بین الملل، واقع در ایالت کالیفرنیا آمریکا، آغاز شد. از سال 1998 که اولین...