روز جمهوری اسلامی - برچسب:روز جمهوری اسلامی

برچسب:روز جمهوری اسلامی

بیانیه سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت 12 فروردین

/12-farvardin-oghaf-statement/

روز 12 فروردین، سالروز استقرار و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تجلی مشارکت و همدلی واقعی مردم در تعیین سرنوشت خود و تحقق مردم سالاری دینی است. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از امینانه ،یوم الله 12 فروردین، سالروز استقرار و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تجلی مشارکت و همدلی...