رویا - برچسب:رویا

برچسب:رویا

معرفی و تحلیل انیمیشن کوتاه رویا (Dream)

/dream-short-animation/

انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی مدت هاست که در حال افزایش بوده و انسان به عنوان عامل تسریع‌کننده، به بهترین نحو نقش خود را ایفا می‌کند. شکار بی‌رویه، آلوده کردن آب‌ها به‌واسطه فعالیت‌های صنعتی و تجارت‌های غیر‌قانونی تنها تعدادی از فعالیت‌های انسانی هستند که نتیجه‌ای جز نابودی حیات وحش و...