سازمان زندان ها - برچسب:سازمان زندان ها

برچسب:سازمان زندان ها

سند همکاری سازمان زندان های استان البرز با اداره کل اوقاف و امور خیریه امضا شد

/zendanha-oghaf-co/

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز از امضاء سند همکاری سازمان زندان های این استان با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد و گفت: این سند همکاری در راستای گسترش فعالیت های قرآنی است. به گزارش ویکی نیکی حجت الاسلام محمد صالحی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز در گفتگو با شبستان...