سید رضا حسینی - برچسب:سید رضا حسینی

برچسب:سید رضا حسینی

کمک ۶ میلیارد تومانی موسسات خیریه به نیازمندان

/6-billion-donation/

پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی، کمک های فرهنگی و آموزشی، اشتغال، تامین جهیزیه، خدمات درمانی، احداث، تعمیر مسکن و اعطای وام قرض الحسنه از جمله مساعدت های موسسات خیریه به مددجویان کمیته امداد است. به گزارش ویکی نیکی ، سید رضا حسینی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان‌جنوبی در...