سید محمد هادی ایازی - برچسب:سید محمد هادی ایازی

برچسب:سید محمد هادی ایازی

کمک به بیماران نیازمند توسط مراکز خیریه مستقر در بیمارستان ها

/hospital-services-for-poor-patients/

معاون اجتماعی وزارت بهداشت از کمک به بیماران نیازمند توسط مراکز خیریه مستقر در بیمارستان ها خبر داد. به گزارش ویکی نیکی ، سید محمد‌ هادی ایازی ، معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با ایلنا ، با بیان این مطلب گفت: ۴ نوع بیمارستان در سطح کشور وجود دارد. بیمارستان‌های...