شهدای آتشنشان - برچسب:شهدای آتشنشان

برچسب:شهدای آتشنشان

نه به‌ترقه به احترام شهدای آتش‌نشان

/peace-campaign/

«کاش فقط‌ ترقه باشد! شب چهارشنبه‌سوری در محله قیام انگار بمب‌های دستی می‌اندازند و همه محله از صدای انفجارشان به لرزه در می‌آید.» یکی از بانوان محله «قیام» این را می‌گوید و از کنار کاغذی که روی دیوار محله‌اش چسبیده شده رد می‌شود. روی کاغذ نوشته شده: «ترقه ممنوع! » کاغذها را بچه‌های کم‌سن و...