صندوق - برچسب:صندوق

برچسب:صندوق

تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران

/loan-fund/

از پدیده‌های تازه‌ای که در نیمه دوم دهه 1340 در صحنه اجتماع جلوه‌ گر شد و در آغازین سال‌ های دهه 1350، در تهران و شهرستان‌ ها گسترش چشمگیری پیدا کرد، صندوق‌ های قرض‌ الحسنه بود. این صندوق‌ ها گذشته از آن که نوعی مقابله با سیستم بانکداری و نظام ربوی حاکم بر آن به شمار می‌رفت، منبع مالی مهمی...