صندوق قرض الحسنه - برچسب:صندوق قرض الحسنه

برچسب:صندوق قرض الحسنه

تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران

/loan-fund/

از پدیده‌های تازه‌ای که در نیمه دوم دهه 1340 در صحنه اجتماع جلوه‌گر شد و در آغازین سال‌های دهه 1350، در تهران و شهرستان‌ها گسترش چشمگیری پیدا کرد، صندوق‌های قرض‌الحسنه بود. این صندوق‌ها گذشته از آن که نوعی مقابله با سیستم بانکداری و نظام ربوی حاکم بر آن به شمار می‌رفت، منبع مالی مهمی برای...