طفلان مسلم - برچسب:طفلان مسلم

برچسب:طفلان مسلم

کمپین نجات ابوالفضل

/abolfazl-campaign/

آئین طفلان مسلم ، با محوریت کودکان و نوجوانان کار و خیابان - به طور کلی آنچه از آن با عنوان "بزهکاری نوجوانان" یاد می‌شود - از جمله طرح هایی است که جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی(ع) ، بر پایه ریشه‌های عمیق فرهنگی و دینی ایرانیان از سال 85 اقدام به برگزاری آن کرده است. این طرح از سال...

چالش تخته سیاه

/takhteh-siyah-challenge/

طفلان مسلم با محوریت – حمایت از نوجوانان محکوم به قصاص و تجلیل از خانواده های بخشنده- چالشی با نام «تخته سیاه» راه انداخته است. به این ترتیب برای شرکت در این کمپین احتیاج به امکانات خاصی نیست. هرکسی با هر مهارت و توانایی که دارد می تواند در نجات جان نوجوانان محکوم به قصاص سهیم شود و لبخندی...

کمپین نجات میثم

/meysam-campaign/

آئین طفلان مسلم ، با محوریت کودکان و نوجوانان کار و خیابان - به طور کلی آنچه از آن با عنوان " بزهکاری نوجوانان " یاد می‌شود - از جمله طرح هایی است که جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی(ع)، بر پایه ریشه‌های عمیق فرهنگی و دینی ایرانیان از سال 85 اقدام به برگزاری آن کرده است. این طرح از سال...

کمپین نجات عباس

/abbas-campaign/

آئین طفلان مسلم ، با محوریت کودکان و نوجوانان کار و خیابان - به طور کلی آنچه از آن با عنوان " بزهکاری نوجوانان " یاد می‌شود - از جمله طرح هایی است که جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی(ع)، بر پایه ریشه‌های عمیق فرهنگی و دینی ایرانیان از سال 85 اقدام به برگزاری آن کرده است. این طرح از سال...

نشست «نقش فقر در بازتولید خشونت»

https://t.me/WikiNiki/1154

«نقش فقر در بازتولید خشونت» با نگاهی به طرح طفلان مسلم زمان: دوشنبه ۱ آبان، ساعت ۱۷ مكان: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه مهدیزاده، پلاک ٢۴

کمپین نجات علیرضا پ

/alireza-p-campaign/

آئین طفلان مسلم ، با محوریت کودکان و نوجوانان کار و خیابان - به طور کلی آنچه از آن با عنوان " بزهکاری نوجوانان " یاد می‌شود - از جمله طرح هایی است که جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی(ع)، بر پایه ریشه‌های عمیق فرهنگی و دینی ایرانیان از سال 85 اقدام به برگزاری آن کرده است. این طرح از سال...

معرفی کمپین طفلان مسلم

/about-teflan-e-moslem-campaign/

کودکان به دلیل عدم توانایی در احقاق حقوق فردی و اجتماعی خود، از اقشار آسیب‌پذیر اجتماع هستند که حقوق آن‌ها می‌تواند تحت تاثیر شرایطی از قبیل فقر مالی و فرهنگی، به راحتی پایمال شود. در این میان نقش خانواده به عنوان منشأ عشق و بالندگی، در تامین سلامت جسم و روان کودکان امری انکار ناشدنی‌ست....

کمپین نجات پیمان

/free-payman-campaign/

آئین طفلان مسلم ، با محوریت کودکان و نوجوانان کار و خیابان - به طور کلی آنچه از آن با عنوان " بزهکاری نوجوانان " یاد می‌شود - از جمله طرح هایی است که جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی(ع)، بر پایه ریشه‌ های عمیق فرهنگی و دینی ایرانیان از سال 85 اقدام به برگزاری آن کرده است. این طرح از سال...