عادل دهدشتی - برچسب:عادل دهدشتی

برچسب:عادل دهدشتی

کمپین خیریه برند دیدی واتر

/didi-water-interview/

نگاهی به کمپین خیریه برند دی دی بازاریابی خیرخواهانه یا مسئولیت اجتماعی (CSR) که امروزه توسط بسیاری از سازمان‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، یکی از دغدغه‌هایی است که از جانب آب معدنی «مهرآب بهشت» با برند «دی‌دی» با جدیت پیگیری می‌شود. این آب معدنی برای مصارف خیریه اختصاص یافته و...