علمی - برچسب:علمی

برچسب:علمی

تقارن بیشتر مغز افراد مبتلا به اوتیسم نسبت به افراد عادی

/autism-symmetry/

الگوهای اتصالات مغز افراد مبتلا به اوتیسم به‌طور عجیبی دارای تقارن بیشتری نسبت به افراد عادی است. ارتباطات مغزی در بیمارانی که مبتلا به اختلال طیف اوتیسم ( ASD ) هستند، تقارن بیشتری بین نیم‌کره‌ی چپ و نیم‌کره‌ی راست مغز دارند. این موضوع نشان‌گر آن است که وظایف مغز به شکلی کاملا متفاوت از...