غیر دولتی - برچسب:غیر دولتی

برچسب:غیر دولتی

اساسنامه موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود

/statue-yavaran-ngo/

فصل اول- کلیات و اهداف: ماده 1 نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "موسسه " نامیده می شود. ماده 2 نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه، با رعایت...

گزارش عملکرد موسسه غیر دولتی خیریه یاوران

/yavaran-performance-reports/

صورتهای مالی و ياد داشتهای توضیحی سال مالي منتهی به 93.12.29 گزارش حسابرس مستقل و بازس قانونی سال مالی منتهی ​به 93.12.29​ منبع

انجمن مدیریت سبز ایران

/gma-community/

تاریخ تاسیس: 1388 نام مسئول: مجید سرایداریان محدوده فعالیت: ملی مرجع صدور مجوز: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حوزه فعالیت: آموزش توسعه فرهنگ، محیط زیست وب سایت: www.iran-gma.com تلفن: 88515328 - 88519173 - 88515526 آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از میدان پالیزی، کوچه...