قانون - برچسب:قانون

برچسب:قانون

شرایط و معافیت های مالیاتی موسسات خیریه و عام المنفعه

/tax-exemption-article-139/

به گزارش ویکی نیکی و به نقل از رسانه مالیاتی ایران ، مطابق بند ط ماده 139 قانون مالیات‎های مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) کمک‎ها و هدايايي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسات خيريه و عام المنفعه که به ثبت رسيده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور ذيل این ماده شود و سازمان امور مالياتي...