قانون مالیات های مستقیم - برچسب:قانون مالیات های مستقیم

برچسب:قانون مالیات های مستقیم

ماده 139 قانون مالیات های مستقیم مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه

/article-139-direct-tax-law/

الف) موقوفات ، نذورات ، پذیره ، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی (ع)، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س) ، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) (شاه چراغ)، آستان مقدس امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است....