قلبهای سبز - برچسب:قلبهای سبز

برچسب:قلبهای سبز

تقدیر خیریه قلبهای سبز از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در حمایت از کودکان سرطانی

/ghalbhaye-sabz-charity-azad-university/

جمعیت خیریه قلبهای سبز، به عنوان یک سازمانی غیردولتی و غیر انتفاعی که تنها با اتکا به کمکهای مردمی اداره می شود، همواره سعی نموده که با شرکت ها و سازمانهای غیر دولتی ارتباط خود را قوی تر کند و در جهت کمک به کودکان مبتلا به سرطان و دانش آموزان مستعد بی بضاعت از حمایت ها و تخصص آنان بهره مند...