مبارزه و پیشگیری از سرطان - برچسب:مبارزه و پیشگیری از سرطان

برچسب:مبارزه و پیشگیری از سرطان

همایش عمومی مبارزه و پیشگیری از سرطان برگزار شد

/public-meeting-to-fight-and-prevent-cancer/

همایش عمومی مبارزه و پیشگیری از سرطان با همت مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه 16 تهران در روز دوشنبه 11 بهمن ماه 95 برگزار شد. این برنامه با حضور مدیران شهرداری منطقه 166، معاونت اجتماعی شهرداری و با استقبال گرم شهروندان ساکن این منطقه در سرای محله رضوان برگزار شد. بنا بر درخواست اعلام...