مجتمع سالمندان و معلولین قدس - برچسب:مجتمع سالمندان و معلولین قدس

برچسب:مجتمع سالمندان و معلولین قدس

بنیاد خیریه کامرانی

/kamrani-charity/

بنیاد خیریه کامرانی حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز - شماره ثبت - تاریخ تاسیس 1345 نام مسئول - وب سایت http://www.ghods-kcf.ir تلفن 02146879813 آدرس کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج ، ابتدای کمربندی شهریار - اندیشه ، خیابان سالمندان ،...