مجتمع فاطمیه - برچسب:مجتمع فاطمیه

برچسب:مجتمع فاطمیه

موسسه خیریه مجتمع فاطمیه اصفهان

/fatemiyeh-charity/

تاریخ تاسیس: 1373 نام مسئول: جعفر آزاد منش محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: بهداشت و سلامت وب سایت: fatemiyeh-charity.ir تلفن: 0313470311 آدرس: اصفهان - میدان لاله - خیابان زینبیه جنوبی - روبروی پارک لاله - مجتمع فاطمیـــه اصفهان