مددکاری - برچسب:مددکاری

برچسب:مددکاری

خیریه «حامیان ره‌یاب امید» به تاسیس اهالی محله طیب

/hamiyan-rahyab-omid-charity/

خیریه «حامیان ره‌ یاب امید» خیریه‌ای نوپاست اما خدمتگزارانش سال‌هاست که در کار خیر فعالیت می‌کنند. تا همین سال گذشته چند نفری که اینجا را راه انداخته‌اند در خیریه محله دیگری به امور نیازمندان رسیدگی می‌کردند؛ از تهیه جهیزیه برای نوعروسان و دارو برای بیماران گرفته تا جمع‌آوری کمک‌های مالی...