مراغه - برچسب:مراغه

برچسب:مراغه

تشکل زیست محیطی همای سبز مراغه

/homaye-sabz-maragheh/

تاریخ تاسیس: 1383 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 73 موضوع فعالیت: محيط زيست و منابع طبيعی حوزه فعالیت: محیط زیست وب سایت: - تلفن: - آدرس: مراغه، خيابان 15 خرداد، 12 متري، پلاك 5

موسسه خيريه و نيكوكاری مولا امير المومنين علی (ع) مراغه

/molaamiralmomenin/

تاریخ تاسیس: 1387 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 142 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب سایت: - تلفن: 12255543-042 آدرس: مراغه، خيابان خواجه نصير شمالی، نبش بن بست فروردين، پلاک 123

مجمع علمی نوآوران مراغه

/noavaran-maragheh/

تاریخ تاسیس: 1387 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 126 موضوع فعالیت: علمی حوزه فعالیت: فن آوريهای نوين، تعاول با مراكز علمی وب سایت: - تلفن: - آدرس: مراغه، خيابان مدرس، كوچه شهيد مقرب، پلاک 30

كانون ناشنوايان مركز مراغه

/maragheh-deaf-center/

تاریخ تاسیس: 1385 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 106 موضوع فعالیت: اجتماعی حوزه فعالیت: رفاه اجتماعی و ارتقای مهارتهای اجتماعی وب سایت: - تلفن: - آدرس: مراغه، خيابان شيخ تاج، كوچه حافظ آباد

كانون فرهنگی و اجتماعی آفرينش مراغه

/afarinesh-maragheh/

تاریخ تاسیس: 1385 نام مسئول: صغری قربانی محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 99 موضوع فعالیت: امور زنان حوزه فعالیت: امور زنان و خانواده وب سایت: - تلفن: - آدرس: مراغه، خيابان قدس، كوچه ملا محمود، پلاک 137/5

كانون فرهنگی و اجتماعی اطهران مراغه

/atharan-maragheh/

تاریخ تاسیس: 1385 نام مسئول: علویه کریمی محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 98 موضوع فعالیت: امور زنان حوزه فعالیت: امور زنان و خانواده وب سایت: - تلفن: - آدرس: مراغه، خيابان دارايی، مجتمع مسكوني گلها، بلوک b، طبقه سوم

سازمان حمايت از حقوق آسيب ديدگان اجتماعی مراغه

/maragheh-organization-for-the-protection-of-the-rights-of-social-welfare-victims/

تاریخ تاسیس: 1390 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 177 موضوع فعالیت: آسیب های اجتماعی حوزه فعالیت: پيشگيری از آسيبهای اجتماعی وب سایت: - تلفن: - آدرس: مراغه، خيابان خواجه نصير، ساختمان انصار، دفتر حقوقی آقای قربانی

خانه سبز جوانان خواجه نصير مراغه

/maragheh-khaje-naseer-youth-green-house/

تاریخ تاسیس: 1383 نام مسئول: مهدی حسامی محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 78 موضوع فعالیت: محيط زيست و منابع طبيعی حوزه فعالیت: محيط زيست وب سایت: - تلفن: - آدرس: مراغه، خيابان امام جعفر صادق، بن بست شماره يک، پلاک 49

جمعيت حيات سبز سهند مراغه

/maragheh-hayat-sabz-sahand/

تاریخ تاسیس: 1385 نام مسئول: مهدی داداشی محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 92 موضوع فعالیت: حفظ آثار فرهنگی و تاريخی حوزه فعالیت: ميراث فرهنگی و گردشگری وب سایت: - تلفن: 13254504-042 آدرس: مراغه، شهرك ولي عصر، انتهاي خيابان شهيد بيرامي، منبع آب پلاك 14

انجمن زنان خانه دار مراغه

/maragheh-housewives-association/

تاریخ تاسیس: 1387 نام مسئول: پروین ساعی فر محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 134 موضوع فعالیت: امور زنان حوزه فعالیت: امور زنان و خانواده وب سایت: - تلفن: - آدرس: مراغه، خيابان راه آهن، جنب مسافر خانه زيبا، پلاک 513