مرکز توان بخشی بیماران اعصاب و روان - برچسب:مرکز توان بخشی بیماران اعصاب و روان

برچسب:مرکز توان بخشی بیماران اعصاب و روان

پروژه ساخت مرکز توان بخشی بیماران اعصاب و روان (مبینا)

/mobina-project/

موسسه‌ی خیریه‌ی امید فردا با هدف ایجاد امید برای زندگی بهتر برای بیماران مزمن اعصاب و روان از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز نموده است. این موسسه با حضور کادری مجرب متشکل از روانپزشک، پزشک، روان‌شناس، روان‌پرستار، مددکار، کاردرمانگر و اساتید حرفه‌ای هنرهای مختلف مانند نقاشی، موسیقی، سفال،...