مسعود روحانی - برچسب:مسعود روحانی

برچسب:مسعود روحانی

صد و شصت خانواده هر ماه از موسسه باقیات صالحات کامیاران کمک مالی دریافت می کنند

/baghiatsalehat-kamyaran-charity-donation/

فرماندار کامیاران گفت: 160 فقره پرونده در موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران برای افراد نیازمند تشکیل شده است و ماهیانه بصورت ثابت، مستمری دریافت می کنند. به گزارش ویکی نیکی مسعود روحانی در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه هر ماه 4 الی 6 مورد، بسته به توان موسسه، مساعدت موردی پرداخت می شود...