مشاوره و مددکاری - برچسب:مشاوره و مددکاری

برچسب:مشاوره و مددکاری

مرکز توانبخشی امید فردا

/omid-farda-org/

تاریخ تاسیس: 1385 نام مسئول: دکتر مهرنوش کاوه محدوده فعالیت: ملی مرجع صدور مجوز: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران حوزه فعالیت: مشاوره و مددکاری وب سایت: www.omidfarda.org تلفن: 22911646 آدرس: تهران، میرداماد ، میدان مادر ، خیابان شاه نظری ، میدان کاظمی ، خیابان کاظمی ، کوچه ساسان پلاک 2