مشخصات خیریه - برچسب:مشخصات خیریه

برچسب:مشخصات خیریه

بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

/roshanaye-omid-charity/

بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت - تاریخ تاسیس 1394 نام مسئول - وب سایت http://.roshanayeomid.ir تلفن 66419586 آدرس میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک 514، واحد 2 گزارش مالی...