معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد - برچسب:معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد

برچسب:معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد

در صورت تحقق بودجه امداد ۲۵۰ هزار شغل ایجاد می‌شود

/mohamad-omid-interview/

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: تاکید داریم در بودجه سال ۹۶ اختصاص منابع لازم به حوزه اشتغال انجام شود و در صورت تحقق این مهم سالانه ۲۵۰ هزار ظرفیت شغلی ایجاد خواهد شد. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از مهر ، محمد امید در نشست خبری با اشاره به اهمیت موضوع توانمندسازی مددجویان تحت...