مهری میرزایی - برچسب:مهری میرزایی

برچسب:مهری میرزایی

همه فرزندان خاله مهری

/some-people-are-worry-day-and-night/

دغدغه روز و شب بعضی از آدم‌ها جنسش با دغدغه جریان عادی زندگی دیگران فرق می‌کند. زندگی این آدم‌ها اگر پراز آرامش و لحظه‌های خوش باشد باز سعی می‌کنند جایی برای دیگران در این روزهای خوش باز کنند. زندگی این آدم‌ها در خوشی‌های فردی معنی ندارد و عاشق خندیدن با دیگران هستند. غم دیگران این‌قدر روی...