مهر حضرت زهرا - برچسب:مهر حضرت زهرا

برچسب:مهر حضرت زهرا

اساسنامه موسسه مهر حضرت زهرا (س) فارس

/statute-mehr-fars-charity/

این موسسه با الهام از تعالیم عالیه اسلام و با استعانت از حضرت فاطمه زهرا (س) به منظور انجام خدمات عام المنفعه و نشر و ترویج فرهنگ اسلامی به هر نوع و هر کیفیت و کمک به تامین نیازها از جمله کمک به بیماران نیازمند از طریق وجوه دریافتی از منابع مختلف و بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی...